Skip Navigation
 trommen en luisteren

Rens blaast samen met Annelie

Neeltje en Stijn kijken toe

voor het eerst de jeugdgildetrom

Lid worden ?

Het gilde kan nog erg goed nieuwe aanwas gebruiken.

We zijn altijd op zoek naar mensen jong en oud, zowel jongens als meisjes, mannen als vrouwen die lid willen worden van ons gilde. Om samen met ons de tradities te bewaren en door te geven aan een volgende generatie.

Wat kan je bij ons gilde doen?

  • Kruisboogschieten

In de wintermaanden wordt geschoten op de vlakbaan 10 meter. In de zomer wordt buiten geschoten op de zogeheten wip. (schietmast van 12 meter hoog) Men hoeft niet te beschikken over een eigen kruisboog. Iedereen kan gratis gebruik maken van verenigingsbogen. Elke maandagavond vanaf 19.30 uur kan men
vrijblijvend kennis maken.

  • Trommen en/of bazuinblazen

Het korps tamboers en bazuinblazers van het gilde geeft letterlijk de klank aan het gilde. De opleiding gebeurd
intern, en het instrumentarium wordt beschikbaar gesteld door het gilde. Binnen het korps kunnen we altijd aanvulling gebruiken. De opleiding van enkele jeugdige leden is recent gestart, maar inhaken kan altijd nog!

  • Vendelzwaaien

Een bijzonder gezicht is altijd weer het vendelzwaaien. Een spel van vendelier met vlag dat een diepere betekenis heeft dan men aanvankelijk verwacht. Het gilde kan dringend nog enkele jeugdige
belangstellenden gebruiken die de vendelkunst machtig willen worden. Ook hier kan men vrijblijvend informatie verkrijgen of eens komen proberen of het iets lijkt. Ook hier weer worden de kneepjes bijgebracht door de ervaren gildenbroeders van het eigen gilde.

  • Gewoon Gildenbroeder of gildenzuster

Mensen die zich betrokken voelen bij het gilde, en datgene wat het gilde doet of uitdraagt, maar niet actief willen zijn met een van voornoemde activiteiten kunnen als gildenbroeder of gildenzuster toetreden. Al of niet in uniform.

Informeer eens naar de mogelijkheden bij een der leden van de overheid.

Binnen het gilde spreken we over de overheid als we het over bestuur hebben.
Bij deze mensen kan je altijd terecht als je iets wilt weten over het gilde.
Hierna staan de namen en adressen.

Regerend deken (voorzitter)            
Martin Horst, Burgemeester v. Ginnekenstr. 9 Budel  0495-430250
Tweede Deken/Dekenpenningmeester                    
Sil Cox, Johan van Seggelenstraat 29Budel-Schoot   0495-495196
Koning
Rens van Hunsel, Meemortel 53 Budel   0495-493462
Kapitein
Charles de Laat, De Roedel 14 Budel                         0495-494058
Dekenbestuurslid
Jos van Esch       't Lange 7 Gastel 
Dekenbestuurslid
Sandra Bergmans-Vlassak, Hoogstraat 12 Gastel
Dekenbestuurslid
Rene van Deurzen, Aldenborghlaan 21 Budel


En natuurlijk ben je altijd welkom in De Vaandrig,
elke maandag vanaf ongeveer 19.30 uur.  

 
 
« ga terug|Print|vertel kennis