Skip Navigation
 Op de trappen Schepenhuis april 2012

Groepsfoto 2012

Het Gilde

Een rijke historie:

Het Budelse Sint-Jorisgilde mag gerekend worden tot een van de oudste verenigingen in Budel. Evenals de drie andere schuttersgilden die onze gemeente Cranendonck rijk is gaat haar oorsprong enige eeuwen in de tijd terug. Aantoonbaar is dat er al in 1557 sprake was van een Sint-Jorisgilde in Budel. Helaas zijn er uit de oude geschiedenis geen documenten of archiefstukken bewaard gebleven. Toch kan men uit het oude gildenzilver dat het gilde door de eeuwen heen heeft verzameld herleiden dat het gilde een rijke historie heeft. De oude koningspapegaai is gemaakt omstreeks 1650. Het oudste, nog in bezit zijnde schild, dateert uit 1707. Tussen 1707 en 1855 hebben vele koningen en keizers een zilveren schild aan de zilvercollectie toegevoegd. Het gilde is een tijdlang rustende geweest, ofwel niet actief. In die periode is het oude zilver bij de gemeente in bewaring gebleven.

Nieuwe start met "Nooit Gedacht":

In 1948 werd in Budel een Kruisboogvereniging opgericht. Dit is de bakermat voor de heroprichting van het huidige Sint-Jorisgilde. Mede op aandrang van het toenmalige bondsbestuur van de Bond van Schuttersgilden Kring Kempenland wordt in 1953 het Sint Jorisgilde in Budel nieuw leven ingeblazen. In dat jaar treedt het gilde toe tot Kring Kempenland. Er wordt een vaandel gemaakt, er komen uniformen, en ook het oude zilver kan men bij de gemeente in ontvangst gaan nemen. Naast kruisboogschieten gaat men ook tamboers en vendeliers aan het gilde toevoegen. Later komen hier nog bazuinblazers bij. Bij tal van gelegenheden binnen en buiten Budel verzorgt het gilde optredens, of geeft men klank en kleur aan de festiviteiten. Het gilde neemt deel aan gildenfeesten in binnen en buitenland.

Een gilde voor jong en oud:

Het gilde uit Budel heeft een zeer gevarieerd ledenbestand. Zowel jong als oud zijn bij het gilde welkom. We kennen geen maximum leeftijd, immers gildenbroeder of gildenzuster kun je zijn een leven lang.

Gildenbroeders en gildenzusters:

Van oudsher zijn schuttersgilden in de regel echte mannenverenigingen. Het Sint-Jorisgilde Budel echter niet meer. Alweer vele jaren kunnen ook meisjes en vrouwen toetreden tot het gilde. Zij hebben niet alleen dezelfde plichten als gildenbroeders, maar genieten ook alle rechten die aan gilde verbonden zijn. Zij kunnen zelfs Koning van het gilde worden.

 
 
« ga terug|Print|vertel kennis